• Trang chủ
  • VECTORS
  • Vector Trống Đồng Việt Nam, trọn bộ file Ai, Corel
816 lượt xem

Vector Trống Đồng Việt Nam, trọn bộ file Ai, Corel

Vector Trống Đồng Việt Nam gồm 31 mẫu khác nhau

Vector Trống Đồng – Bộ mẫu hoa văn trống đồng file vector được thiết kế trên CorelDRAW, Ai. Đầy đủ về các mẫu trống đồng qua các thời kỳ.


Download miễn phí vector trống đồng tại đây!

[symple_button url=”https://drive.google.com/u/1/uc?id=141foHZdexyQjVJHp8uLvqIo3F6HrdjtI&export=download” color=”red” button_target=”_blank” btnrel=”nofollow”]vector trống đồng file Ai[/symple_button][symple_button url=”https://drive.google.com/u/1/uc?id=1_Z73k2F2ZiO5asEpKWpUBpxODBH10O02&export=download” color=”blue” button_target=”_blank” btnrel=”nofollow”]vector trống đồng file Coreldraw[/symple_button]