How to fix: “Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file…

Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

session_start(): open(SESSION_FILE, O_RDWR) failed: Permission denied (13)

php – How to fix: “phpMyAdmin – Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

session_start(): open(SESSION_FILE, O_RDWR) failed: Permission denied (13)

(1) First ensure your session.save_path in your php.ini is set correctly
(2) then check the session directory permission
CODE: SELECT ALL

sudo chmod 777 /var/lib/php/session/
(3) Finally, clear everything (cache, cookies…) at browser.
And refresh and check.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.